Virussen voorkomen

Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor uw computer, GoedenGratis.nl is niet aansprakelijk voor hetgeen er met de onderstaande tekst gedaan wordt, ze dient slechts ter informatie.

  1. Maak regelmatig een back-up (reservekopie) van (tenminste) uw gegevensbestanden. Het is in de meeste gevallen vervelender dat je persoonlijke gegevens kwijtraakt, dan dat je computer geïnvecteerd wordt: de computer kan altijd weer gerepareerd worden (al kan dat soms betekenen, dat uw alles weer opnieuw moet installeren) maar de persoonlijke bestanden niet.  Maak dus van belangrijke documenten en reservekopie op een ander medium en bewaar dit op een veilige plek. Misschien overbodig om te zeggen, maar maak de reservekopieën op media die je uit je computer kunt halen en op een veilige plek kan opbergen. Denk hierij aan: temperatuur, vochtigheid, magnetisme, onweer, brand en diefstal. Een online backup is helemaal van deze tijd. KPN heeft hiervoor een zeer goede service, zie KPN Zakelijk.
  2. Alles dat van buitenaf komt kan schadelijk zijn. Zie punten drie, vier en vijf voor een nadere verklaring.
  3. De meeste virussen worden tegenwoordig verspreid via de e-mail (men spreekt dan meestal een “worm”). Wees daarom wantrouwig bij iedere e-mail die je ontvangt en zeker bij de e-mails, die je niet verwacht had of er vreemd uitzien (zie ook hoe herken je een virus in je e-mail): met name als daar bijlages (attachments) bij zitten, ongeacht hun omvang.  Het handigste is om een e-mail account aan te maken bij Hotmail en daar deze e-mails naartoe te sturen. Bij deze webmail van Microsoft worden namelijk alle e-mails namelijk standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen. Aangezien die “online” gecontroleerd worden, nog voordat je ze hebt ontvangen op je computer is dit waarschijnlijk (een van) de veiligste manieren van controleren op virussen. Een alternatief is, om de afzender een e-mail te sturen (beantwoorden of reply) en te vragen waarom hij of zij jou deze e-mail stuurde en of het veilig is om de bijlage te openen. Op deze manier weet je meestal ook al vrij snel, of het virus de e-mail verstuurde of niet.
  4. Wees voorzichtig met gegevensdragers zoals bijvoorbeeld USB-sticks’s en CD-rom’s Bijvoorbeeld andere softwarebedrijven): er kan zich altijd een virus op bevinden. Gebruik daarom altijd anti-virus software om elke UBS-Stick, CD-rom die je in je computer steekt, te controleren.
  5. Wees voorzicht met het downloaden van vreemde bestanden.  Als je bestanden gaat ophalen van internet, dan weet je in feite niet waar ze vandaan komen en kunnen ze vergezeld worden door een virus. Dit gevaar is groter bij internetplaatsen die je als onbetrouwbaar ervaart en met programma’s waarbij je bestanden kan ophalen van andere computers of netwerken.
  6. Wees voorzichtig met het vervoeren van je gegevens: ook als je zelf een USB-stick of geheugenkaart ergens mee naartoe neemt, bijvoorbeeld naar een cursus, dan kan het gebeuren dat deze daar geïnvecteerd wordt. Dus net zoals bij punt 4 geldt ook hier: controleren op virussen!
  7. De bovenstaande regels zijn de belangrijkste. Daarnaast is het verstandig om anti-virus software te installeren en regelmatig te actualiseren, zodat je de grootste bescherming hebt.
  8. Vergeet ook niet de firewall als u een verbinding hebt met internet die u erg intensief gebruikt, bijvoorbeeld met behulp van een kabel- of ethernetmodem. Bij Zonealarm wordt een goede gemaakt die nog gratis is ook: doe er uw voordeel mee!
  9. Als je met je computer inbelt naar een bank (dus: met behulp van een modem), dan gaat in de regel zeer veilig.

Met deze regels in gedachten moet het mogelijk zijn om uw computer gezond te houden. Zie ook SecurityPrimeDirective.com, een website om veilger te leren internetten.